Την Ελλάδα και μάλιστα τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου χρησιμοποιούν επικοινωνιολόγοι για να προπαγανδίσουν την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηριστική είναι η αφίσα που κυκλοφόρησε και η οποία στοχοποιεί την Ελλάδα.
Τις τελευταίες ημέρες, οι οπαδοί του Brexit κόλλησαν αφίσες σε κοινόχρηστους χώρους, στις οποίες αναγράφεται: “Υπάρχουν 35 εκατομμύρια λακούβες στη Βρετανία… Όμως τα λεφτά σου ξοδεύονται για να φτιαχτούν γέφυρες σαν αυτή, στην Ελλάδα”. Στην αφίσα απεικονίζεται η…