Ταλαιπωρία συνέχεια για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους στο Τμήμα Επειγότων Περιστατικών του Αγίου Ανδρέα.

Σε κάθε εφημερία ο αριθμός τωων περιστατικών που καλείται να αντιμετωπίσει το προσωπικό φτάνει τα 400 και το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε απόγνωση τους εργαζομένους που τρέχουν για να προλάβουν καταβάλλοντας φιλότιμες προσπάθειες, αλλά και τους ασφαλισμένους ασθενείς που περιμένουν επί εφτά και οχτώ ώρες για να έρθει η σειρά τους.

Μάλιστα, αρκετές φορές δεν υπάρχει ούτε καρέκλα για να κάτσουν λόγω της πολυκοσμίας και της αναμονής.  Ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την διαμόφωση του χώρου, ενώ σκοπεύει να έρθει σε επαφή με γιατρό από την Αθήνα που έχει εξιδικευτεί στην διαλογή και στην αξιολόγηση τέτοιων περιστατικών.

Σκοπός της επαφής του αυτής είναι να τον φέρει στην Πάτρα για να εκπαιδεύσει με τις γνώσεις του και την εμπειρία του το προσωπικό των ΤΕΠ στον Άγιο Ανδρέα.  Πάντως για την ώρα η ταλαιπωρία συνεχίζεται για τους ασθενείς, τους συνοδούς τους, αλλά και τους εργαζόμενους.