Άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης ύψους 2.000 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη.