Μία σημαντική αλλαγή κάνει στην κυκλοφορία του το περιοδικό  «Down Town» που θα ισχύσει από τον επόμενο μήνα. Είναι η δεύτερη αλλαγή που συντελείται στο περιοδικό αφού κάποια στιγμή είχε αλλάξει την ημέρα κυκλοφορίας του από Πέμπτη σε Τετάρτη.
Τα τελευταία τρία χρόνια κυκλοφορεί χωρίς σταματημό κα…