Είναι δεδομένο ότι η ελληνική κοινωνία έζησε και εξακολουθεί να ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις, λόγω της πανδημίας. Οι νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν επηρέασαν προφανώς και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας. Στην εκπαιδευτική διαδικασία, κατά το τρέχον εξάμηνο, οι αίθουσες διδασκαλίας έκλεισαν και καταβλήθηκε προσπάθεια για τη διαχείριση της κρίσης με την υιοθέτηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η οποία μπήκε στην καθημερινότητα μας και ολοκληρώθηκε τέλη Μαΐου. Κατά την άποψή μου, όλοι…