Για το άνοιγμα της εστίασης, τα πρωτόκολλα τουρισμού και το άνοιγμα των μικρότερων τάξεων των σχολείων μίλησε ο καθηγητής Νίκος Σύψας.ΒΙΝΤΕΟ