Το νέο εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμόζεται πλέον από τους μαθητές που τώρα πηγαίνουν στην Α Λυκείου, έχει εκτός των άλλων και μια καινοτομία. Οι μαθητές πλέον της Α Λυκείου, και από την επόμενη χρονιά και της Β Λυκείου, εξετάζονται με δύο θέματα σε κάθε μάθημα που επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων, η οποία έχει θεσμοθετηθεί από το Εθνικό Σύστημα Εξετάσεων.Δηλαδή, οι μαθητές της Α και Β Λυκείου, εκτός από την Γ Λυκείου θα διαγωνίζονται σε θέματα πανελλαδικών εξετάσεων. Ανεξάρτητα από ποια ύλη…