Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση, που αφορά την έναρξη σχεδίου δράσης του ΕΑΠ για την εκπαίδευση προσφύγων (Project Press).
«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ανακοινώνουμε την έναρξη υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με στόχο τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών και ενηλίκων προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα μας.
Έπειτα από ένα διάστημα εντατικής προετοιμασίας, έχει καταρτιστεί…