Τον κ. Χρήστο Οικονόμου προϊστάμενο του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στην Πάτρα, και τα στελέχη του, κ. κ. Βασίλειο Δημόπουλο και Γεώργιο Γερασιμόπουλο δέχτηκε στο γραφείο του ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστος Νικολάου.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την επέκταση του Προαστιακού στη Δυτική Αχαΐα, τις σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν στην σιδηροδρομική γραμμή, στο τμήμα της Δυτικής Αχαΐας, καθώς και τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ο.Σ.Ε.
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση διότι ο…