Στην τακτική συνεδρίαση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, πέραν του θέματος της τιμολογιακής πολιτικής του Συνδέσμου, εισηγείται (και έχει ήδη αποστείλει τη σχετική εισήγηση προς τους Δημάρχους και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.), τη μέγιστη διεκδίκηση από την κυβέρνηση της κατάργησης της περιβαλλοντικής εισφοράς του Ν 4609/2019 σε ένα νέο Σύνδεσμο…