Με την πολεμική κατάσταση να είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο στη Συρία, ένας πατέρας θέλησε να.