Σε 1124 από 1.645 εκλογικά τμήματα της Δυτικής Ελλάδας, πρώτος έρχεται ο Απόστολος Κατσιφάρας με 95.101 ψήφους και 50,91% και δεύτερος ο Ανδρέας Κατσανιώτης με 94.972
ψήφους και 49,10%.

περιφερειακές Εκλογές: 1124 από 1645 Εκλογικά Τμήματα στην Περιφέρεια   

Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 98.451 50,90%

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 94.972 49,10%
Σύνολο     193.423  

ΑΝΑΛΥΣΗ…