Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, στην από 15/1/2016  συνεδρίασή της, αποφάσισε να συνταχθεί με την από 14/1/2016 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για συνέχιση της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων έως και την Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016, με το παρακάτω αυστηρότερο πλαίσιο χορήγησης αδειών:
1) Παραγραφές – προθεσμίες (αστικά, διοικητικά, ποινικά, συμπεριλαμβανομένης και της συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης).
2) Αναστολές…