Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εγκαινιάζει μια νέα εποχή εξωστρέφειας. Μέρος της στρατηγικής του είναι η σύναψη συνεργασιών με ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια, με σκοπό την ενίσχυση της υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και την προαγωγή του κοινωνικού και ερευνητικού έργου των Πανεπιστημίων.
Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2016, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., καθηγητής Βασίλης Καρδάσης και οι πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,…