Η Διοίκηση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, επισκέφθηκε πρόσφατα τα Πανεπιστήμια της Κύπρου στα πλαίσια της στρατηγικής της για την διεύρυνση των διεθνών δράσεων του Ιδρύματος, προκειμένου να αναπτύξει και να διευρύνει περαιτέρω τις συνεργασίες του.
Η συνεργασία και η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας επεκτείνεται σ’ ένα ευρύ φάσμα Ακαδημαϊκών θεμάτων, Ερευνητικών Εργαστηρίων, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, κοινών Ερευνητικών Προγραμμάτων.
Συγκεκριμένα, το…