Το «Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών» ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά, στα μέλη, στους μαθητές και στους φίλους της παραδοσιακής μουσικής ότι την νέα Λυκειακή χρονιά θα δημιουργηθούν τμήματα Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής για παιδιά, για γυναίκες και για άνδρες υπό την διδασκαλία του Καθηγητή Παραδοσιακού Τραγουδιού, Παναγιώτη Λάλεζα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα Παραδοσιακής Χορωδίας παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην γραμματεία του Λυκείου ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας…