Σύσκεψη με αντικείμενο την συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον
ΟΛΠΑ και την ΔΕΥΑΠ σε θέματα διάβρωσης ακτών πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου.
Στο πλαίσιο του έργου TRITON: «Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών για
την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές που
επηρεάζονται από τη θαλάσσια διάβρωση και καθιέρωση κατάλληλων
περιβαλλοντικών συστημάτων ελέγχου» που…