Η δυνατότητα συνεργασίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του αγροτικού τομέα εξετάστηκε στη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστημιακό ίδρυμα την περασμένη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, με τη συμμετοχή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρου Βασιλόπουλου.