Νέα τιμητική διάκριση για τον Σταύρο Γεράνιο, που είναι επριφερειακός προπονητής.