Με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, αλλά και η παράταση προθεσμίας του έργου διάνοιξης της οδού Κανακάρη, συνεδριάζει την Τετάρτη, 15 Ιουνίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας.
Σύμφωνα με την πρόσκληση που απέστειλε στα μέλη του η πρόεδρος του Σώματος, Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου, τα θέματα είναι τα ακόλουθα:
Ρυθμίσεις επί θεμάτων Αστικών Συγκοινωνιών (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β….