Πρόσκληση στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων, για την παρουσία τους στην προσεχή της συνεδρίαση, απευθύνει ο πρόεδρός της, Παύλος Στάμος.
Ειδικότερα, στο κείμενο της πρόσκλησης αναγράφονται τα ακόλουθα:
“Σας παρακαλούμε να έλθετε, στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 24η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:
1. Ανακλήσεις Αδειών Κ.Υ.Ε. μετά από αίτηση των…