Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων καλεί σε συνεδρίαση, στις 31 Μαρτίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παύλος Στάμος.
Στη σχετική πρόσκληση αναφέρονται τα εξής:
«Σας παρακαλούμε να έλθετε, στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 31η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. για την 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς -…