Σήμερα, Παρασκευή, στις 10.30 το πρωί, συνεδριάζει, στην αντίστοιχη αίθουσα του κτιρίου Λαδόπουλου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Πατρέων.
Τα θέματα, όπως αναγράφονται στη σχετική πρόσκληση, που απεστάλη στα μέλη της Επιτροπής από τον πρόεδρό της, Παύλο Στάμο, είναι τα ακόλουθα:
1. Προεγκρίσεις Αδειών Ιδρυσης Καταστημάτων και Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς- Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).
2. Ανακλήσεις Αδειών Κ.Υ.Ε. μετά…