Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 1 μ.μ., στην Πάτρα στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για με θέμα τη μεταφορά των μαθητών για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
Συγκεκριμένα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν για ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού…