Στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Πατρέων στο Λιμάνι, την 1η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, θα συνεδριάσει η επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με τα ακόλουθα 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής: Παναγιώτης Βαφέας- Αντιδήμαρχος, Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος- Αρμόδιος Δ/ντής)
2. Προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με…