Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 14.30 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Πατρέων στο Λιμάνι, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα:

  1. 1. Αίτημα Δημάρχου Πατρέων, στα αρμόδια Υπουργεία, για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Πατρέων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
  2. 2. Κατάθεση αιτήματος, για έκτακτη επιχορήγηση από το Κράτος, ώστε να ικανοποιηθούν οικονομικές απαιτήσεις των εργαζομένων, που έχουν προσφύγει δικαστικά (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος).
  3. 3. Διαχείριση Απορριμμάτων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος).
  4. 4. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Πατρέων- Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) και ΑΔΕΠ Α.Ε. «Κομποστοποίηση στην περιοχή του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος ως Πρόεδρος).
  5. 5. Έγκριση σχεδίου τροποποίησης της υπ’ αριθμ 134/25-07-2012 Προγραμματικής Σύμβασης,  μεταξύ του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας και του Δήμου Πατρέων (εισηγητής Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος ως Πρόεδρος).
  6. 6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην έγκριση έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2014,  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος ως Πρόεδρος).
  7. 7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην έγκριση έκθεσης Β΄ τριμήνου έτους 2014,  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς Αντ/ρχος ως Πρόεδρος).
  8. 8. Έγκριση της αριθμ. 255/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου, η οποία αφορά στην παράταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (εισηγητής Θ. Τουλγαρίδης Πρόεδρος Δ.Σ.)
  9. 9. Παραχώρηση ακινήτου του Δήμου Πατρέων, επί της οδού Τεμπών 1,  στον Κοινωνικό Οργανισμό, για δημιουργία  Δομής  Φιλοξενίας  Ηλικιωμένων (αριθμ. 243/2014 του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού) (εισηγητής Θ. Τουλγαρίδης Πρόεδρος Δ.Σ.)

10. Έγκριση  της αριθμ. 224/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά στην  6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του,  οικον.  έτους 2014 (εισηγητής Θ. Τουλγαρίδης Πρόεδρος Δ.Σ.)

11. Έγκριση  της αριθμ. 239/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου, η οποία αφορά στην 7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του,  οικον. έτους 2014 (εισηγητής Θ. Τουλγαρίδης Πρόεδρος Δ.Σ)

12. Έγκριση της αριθμ. 240/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου, η οποία αφορά στην 8ης Αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού του, οικον.  έτους 2014 (εισηγητής Θ. Τουλγαρίδης Πρόεδρος Δ.Σ.)

13. Έγκριση της αριθμ. 275/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου, η οποία αφορά στη 9η Αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2014 (εισηγητής Θ. Τουλγαρίδης Πρόεδρος Δ.Σ.)

14. Έγκριση της αριθμ. 325/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου, η οποία αφορά στην 10η Αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού του,  οικον. έτους 2014 (εισηγητής Θ. Τουλγαρίδης Πρόεδρος Δ.Σ.)

15. Έγκριση της αριθμ. 326/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου, η οποία αφορά στην  11η Αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2014 (εισηγητής Θ. Τουλγαρίδης Πρόεδρος Δ.Σ.)

16. Έγκριση της αριθμ. 124/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου, η οποία αφορά στην  5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του,  οικον.  έτους 2014 (εισηγητής Β. Θωμόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ.)

17. Έγκριση της αριθμ. 117/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στην 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2014 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος).

18. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 119/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στην έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου 2014,  για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού 2014 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος).

19. Αποδοχή της πράξης ένταξης του έργου «Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων Δήμου Πατρέων»,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ψηφιακή Σύγκλιση», της πρόσκλησης με κωδ. 59, του ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ και MIS: 482577 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας-Αρμ. Δ/ντής).

20. Άδεια εγκατάστασης 23 Τηλεπικοινωνιακών καμπινών του ΟΤΕ Α.Ε. σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: Ανάπτυξη & Λειτουργία Δικτύου (Τοποθέτηση καμπινών τύπου Γ2 σε αντικατάσταση KV στο Α/Κ Σκαγιοπουλείου στα πλαίσια του έργου ΥΒΡΙΔ/1/ΔΕΝ/2013/1 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής) (σχετική η υπ’ αριθ. 268/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

21. Έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/χος, Β. Μακρυγιώργος- Αρμ. Δ/ντής) (σχετική η υπ’ αριθ. 592/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

22. Αποζημίωση Προέδρου του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης -Καρναβάλι Πάτρας (αριθμ. 116/2014 απόφαση Δ.Σ.) (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος Πρόεδρος Δ.Σ.).

23. Χρήση του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015, από την ΠΑΕ Παναχαϊκή και χρέη παρελθόντων ετών (εισηγητής: Π. Μελάς-Αντ/ρχος).

24. Υπογραφή Συμφωνητικού με την Εταιρία «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος).

25. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 16ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» και εξέταση ένστασης (εισηγητής: Χ. Κορδάς Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

26. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: Πυρασφάλεια Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» Δήμου Πατρέων, αναδόχου ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.) (εισηγητής : Χ. Κορδάς Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

27. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών ανάπλασης πλατείας Υψηλών Αλωνίων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

28. Ψήφιση πίστωσης 600,00€,  για την γλωσσική επιμέλεια του Λευκώματος Ιστορικών Χαρτών της  Πάτρας (εισηγητής Δ. Πλέσσας Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).

29. Ανάκληση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Πετροπούλου Γεωργία) (εισηγητής: Π. Μελάς Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος-αρμ. Δ/ντής).

30. Μεταβίβαση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου (Α. Κονδύλη) (εισηγητής: Π. Μελάς Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος-αρμ. Δ/ντής).

31. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων, για το Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας (εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

32. Ορισμός εκπροσώπων, στις έκτακτες και τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της «ΑΧΑΪΑ- Αναπτυξιακή Α.Ε» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

33. Ορισμός εκπροσώπων, στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της «ΚΤΑΔΑ- Αναπτυξιακή Α.Ε.» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

34. Συμμετοχή του Δήμου, ως μέλος, στο ΣΠΟΑΚ και εκλογή αντιπροσώπων του στο Σύνδεσμο (εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

35. Ορισμός πέντε (5) μελών Επιτροπής Καθαριότητας, για την εξέταση ενστάσεων (εισηγητής: Χ. Κορδάς Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης -Αρμ. Δ/ντής).

36. Ορισμός Διαπαραταξιακής επιτροπής, για την επιλογή δικαιούχων, για υπαίθριο εμπόριο, κατά τον εορτασμό του Αγ. Ανδρέα και της Πρωτοχρονιάς (εισηγητής: Π. Μελάς Αντ/ρχος, Ε. Πετσίνη-Αρμ. Δ/ντρια).

37. Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή, για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων,  στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πατρών (Δ. Πλέσσας Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια).

38. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Πατρέων στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας», της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (εισηγητής: Δ. Πελεκούδας Αντ/ρχος).

39. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής, για τον διαγωνισμό προμήθεια φρέσκου γάλακτος, για τους εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς Αντ/ρχος, Β. Μακρυγιώργος -Αρμ. Δ/ντής).

40. Κατακύρωση πρακτικών κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής, για τον διαγωνισμό «Σίτιση μαθητών Μουσικών Σχολείων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς Αντ/ρχος, Β. Μακρυγιώργος -Αρμ. Δ/ντής).

41. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους πλατειών και δρόμων, στο ΟΤ/ΚΧ 1332 και 1427, στην περιοχή «Μέσης Αγυιάς», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων ιδιοκτησιών Δημητρίου και Μιχαήλ Κοντόγεωργα (αριθμ. 217/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος,, Κ.  Καραντζιάς- Αρμ.  Δ/ντής)

42. Σημειακή τροποποίηση υψομέτρων σε τμήματα της οδού Βεάκη, από την διασταύρωσή της με την οδό Πορφύρα, έως την διασταύρωσή της με την οδό Κανελλοπούλου και μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ2860Α-Γ2852 και Γ2853-Γ2851, τμήματος της οδού Λογοθετίδη από την διασταύρωσή της με την οδό Μερκούρη έως την διασταύρωσή της με την οδό Βεάκη και μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ2853-Γ2860, Γ2860Α και τμήματος της οδού Λογοθετίδη από την διασταύρωσή της με την οδό Βεάκη έως την διασταύρωσή της με την οδό Πην. Δέλτα και μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ2851-Γ2852, στην περιοχή Βορείως Έξω Αγυιάς του Δήμου Πατρέων (αριθμ. 218/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος,, Κ.  Καραντζιάς- Αρμ.  Δ/ντής)

43. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Γ. Γεωργακοπούλου)  (εισηγητής: Π. Μελάς Αντ/ρχος, Ε. Πετσίνη-Αρμ. Δ/ντρια).

44. Διαγραφή χρεών από  οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ,  ποσού 4.963,72€ (εισηγητής: Π. Μελάς Αντ/ρχος, Ε. Πετσίνη-Αρμ. Δ/ντρια).

45. Διαγραφή  χρεών οφειλέτη (Βούλγαρης  Κων/νος) (εισηγητής: Π. Μελάς Αντ/ρχος, Ε. Πετσίνη-Αρμ. Δ/ντρια).

46. Διαγραφή οφειλών, συνολικού ποσού 3.726,46€ (Ε. Μπρίνιας κ.λ.π.) (εισηγητής: Π. Μελάς Αντ/ρχος, Ε. Πετσίνη-Αρμ. Δ/ντρια).

47. Διαγραφή οφειλής, συνολικού ποσού 1.936,19€ (Α. Κυριτόπουλος κ.λ.π.) (εισηγητής: Π. Μελάς Αντ/ρχος, Ε. Πετσίνη-Αρμ. Δ/ντρια).

Η  Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατερίνα  Γεροπαναγιώτη –Θεοδωρακοπούλου