Την Παρασκευή 7-2-20 πραγματοποιήθηκε  συνάντηση του Προέδρου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου καθ.