Οι αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Ελλάδας θα βρεθούν στο επίκεντρο του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της «Π» που πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο «Porto Rio», με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης, βουλευτών, περιφερειαρχών, δημάρχων, εκπροσώπων εθνικών φορέων και οργανισμών, επιμελητηρίων και επιχειρηματιών.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η συστηματική καταγραφή του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, η αποτύπωση…