Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Φιλοσοφία, Αυτογνωσία και Επιμέλεια Ψυχής/Εαυτού», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Δεκεμβρίου 2018 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Συνέδριο φιλοδοξεί να ανιχνεύσει τους αρμούς ανάμεσα στις τρει…