Κοινό υπόμνημα με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων, θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να επεξεργαστούν και να ενσωματωθούν στο σχέδιο για τον καθορισμό ζωνών προστασίας, χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή του κόλπου της Κυπαρισσίας, πριν την τελική κατάθεση του Προεδρικού Διατάγματος.
Αυτό αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου…