Σε κλίμα σύμπνοιας και εμφανούς διάθεσης για καλή συνεργασία, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η συνάντηση της υποψήφιας Δημάρχου Αιγιαλείας, επικεφαλής της «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» Βασιλικής Ψυχράμη, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Αιγιαλείας. Κοινή διαπίστωση, η αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου, ούτως ώστε Υπηρεσίες και Τμήματα να γίνουν πιο λειτουργικά και πιο αποτελεσματικά προς όφελος του…