Την Δευτέρα 21/3/2016 το Δ.Σ. του ΣΕΒΙΠΑ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να ανταλλάξει απόψεις με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας κ. Ανδρέα Ριζούλη, τον οποίο ενημέρωσε για τους σκοπούς και το πλαίσιο δράσης του Συνδέσμου, καθώς και για μια σειρά σημαντικών θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών.
Ο Αχαιός βουλευτής ενημερώθηκε και για το νεοσυσταθέντα Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ, ο οποίος εκπροσωπεί εκατοντάδες μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις…