Το Επιμελητήριο Αχαϊας απέστειλε σήμερα προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ αλλα και προς την Κτηματική Υπηρεσία Αχαϊας  \την ακόλουθη επιστολή με προτάσεις του σχετικά με την εκδοση τωνα αδειών για τη χρήση αιγιαλου απο τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής: “Με την παρούσα αναφερόμαστε στην λειτουργία των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής που κάνουν χρήση του Αιγιαλού κατά την θερινή περίοδο.