Το προεδρείο της ΟΕΒΕΣΝΑ απέστειλε την παρακάτω συγχαρητήρια επιστολή προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για το Βραβείο Επιχειρηματικής Περιφέρειας 2017.
“Το προεδρείο της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α. εκφράζει τα συγχαρητήριά του σε σας, στους Αντιπεριφερειάρχες, αλλά και σε όλες τις δομές, υπηρεσίες, στελεχιακό δυναμικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την τόσο σημαντική διάκριση με το ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2017, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.
Η διάκριση αυτή είναι σημαντική…