Την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουνίου 2015.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος: Μπάρλος Κλεομένης – ΧΗΜΙΚΑ & ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. (C.B.L. Α.Ε.)
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: Πέττας Παρασκευάς…