Μια στις 10 γυναίκες, ηλικίας από 18-29 ετών, απόφοιτες Τριτοβάθμιες Εκπαίδευσης έχει υποστεί λεκτική ή σωματική βία. Το 56% αυτών είναι εργαζόμενες, μετρούν λίγα χρόνια σχέσης και δεν έχουν παιδιά.
Μια στις 4 γυναίκες έχει υποστεί βία και στο παρελθόν. Επίσης, το 23,9% που υφίσταται συντροφική βί…