Αυτοδιαχειριζόμενος χώρος της Πάτρας «Επί τα Πρόσω» συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης απέναντι στην πανδημία.