Ορίζοντας το 2018 για μεταφορά του Φυσικού Αερίου στην Πάτρα, υπό τον όρο να προστατευθεί η διαδικασία από κινδύνους και εμπόδια πρακτικού και ρυμοτομικού χαρακτήρα.
Η «Πελοπόννησος της Κυριακής» και ο Σωτήρης Παπανδρέου, στο δεύτερο μέρος της έρευνας γύρω από το ζήτημα, είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με υψηλόβαθμα στελέχη της ΔΕΠΑ, τα οποία μετέφεραν το μήνυμα του νέου διευθύνοντος συμβούλου Θεόδωρου Κιτσάκου, ότι η επιχείρηση έχει θέσει ως άμεσο στόχο την ανάπτυξη δικτύων πόλης, για την…