Με ζητήματα που άπτονται της επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας των αθλημάτων της ΚΟΕ, ασχολήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΕ.