Ένα πείραμα που δίνει τη δυνατότητα να μελετηθούν οι διαφορετικές συνθήκες μεταξύ μίας φυσιολογικής και μιας παθολογικής φυσιολογίας στα φυτά παρουσιάζει στο Patras IQ το εργαστήριο μεταβολικής μηχανικής και συστημικής Βιολογίας. Κατά τη διαδικασία ποσοτικοποιούνται ταυτόχρονα πολλά οργανικά μόρια…