Τους φορείς συγκέντρωσης των δηλώσεων ΟΣ?Ε, ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με την διοίκηση του οργανισµού να γνωστοποιεί παράλληλα νε ότι πιστοποιηµένοι φορείς Β΄ βαθµού µπορούν να είναι µόνο όσες οργανώσεις ανήκουν στην κοινοπραξία.

Με τη διαδικασία της πρώτης αξιολόγησης από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ, η πιστοποίηση των φορέων που θα αναλάβουν την συμπλήρωση και καταχώριση των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2014 προχωρά στην επόμενη φάση που λήγει στις 18 Μαρτίου. Έτσι, σύντομα οι αγρότες θα ξέρουν ποιες επιλογές…