Υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό “σπιράλ” του Πέτρου Ψωμά θα είναι ο επιχειρηματίας Χριστιάννα Σπηλιώτη.
Η Χριστιάννα Σπηλιώτη έχει συμμετάσχει ενεργά σε πλήθος εθελοντικών οργανώσεων, η επιτυχία των οποίων βασίζεται στην ομαδική δουλειά, μακριά από προσωπικά οφέλη και σκοπιμότητες. Η καινούργια δυναμική προσπάθεια του «σπιράλ» ενστερνίζεται αυτές τις αρχές και γι’ αυτό θέλησε να την στηρίξει ενεργά.
Πιστεύει ότι ο Δήμος Πατρέων πρέπει να στελεχώνεται από πολιτικούς που πρώτα απ’…