Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2015, στη ΣΑΕΠ 001, εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Κατασκευή οδού από είσοδο ΧΥΤΑ Ξερόλακας έως Αρχαιολογικό Χώρο Βούντενης», προϋπολογισμού 2.113.000 ευρώ, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση.
Για το σημαντικό αυτό έργο είχε δώσει αρχικά το «πράσινο φως» η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ λίγες ημέρες αργότερα συνηγόρησε σε αυτό με ομόφωνη απόφασή του και το Περιφερειακό Συμβούλιο και πλέον με…