Εγκρίθηκε, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η ένταξη, στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), του έργου επισκευής και ενίσχυσης  του Εργοστασίου Τέχνης στην περιοχή Λαδόπουλου, προϋπολογισμού 1.