Στο πλευρό του δασκάλου από τη Ρόδο, που σύμφωνα με μήνυση που κατέσαν γονείς μαθητή του, τον κλείδωσε μέσα στην τάξη, τάσσονται με επιστολή τους όλοι οι γονείς των μαθητών της τάξης (πλην των δύο γονιών που κατέθεσαν την μήνυση) καθώς και γονείς μαθητών του από τα προηγούμενα χρόνια.