Δέσμευση για επαναπρόσληψη όλου του διαθέσιμου προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών υπήρξε χθες από τον ίδιο τον υπουργό Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά που ήρθε στην Πάτρα ως ακαδημαϊκός δάσκαλος και όχι ως κυβερνητικό στέλεχος.
Χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς συνοδεία εμφανίστηκε χθες στο Πανεπιστήμιο Πατρών ο υπουργός Παιδείας. Οι συνθήκες τις επίσκεψής του ήταν οι παραπάνω καθώς είχε αποκλειστικά και μόνον ακαδημαϊκό χαρακτήρα και όχι πολιτικό. Ηρθε προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει…