Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου «AI SMART», στο πλαίσιο της εδαφικής συνεργασίας για τα «Στρατηγικά έργα INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» που πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας στις 18 Δεκεμβρίου 2019, συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμη, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.