Ένα οίκημα 120 τ.μ., στην πόλη του Αγρινίου, που πρόκειται να στεγάσει τις εθελοντικές δράσεις του Σώματος των Προσκόπων, παραδόθηκε, σήμερα το πρωί, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Γιώργο Διδασκάλου, στην Περιφερειακή Εφορία Προσκόπων Αιτωλοακαρνανίας.
Η παραχώρηση έγινε ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ), στον οποίο ανήκε το κτίριο.
Κατά την…