“Η Ελλάδα και η Κίνα, η Κίνα και η Ελλάδα είναι δύο χώρες που τις δένουν ισχυρές σχέσεις φίλιας και συνεργασίας. Μας συνδέουν πολλά αιώνες τώρα! Ο πολιτισμός είναι ένας από τους κρίκους της πολύτιμης αλυσίδας που μας συνδέει. Και βέβαια ο μαραθώνιος είναι ένας από τους βασικούς κρίκους της”, τόνισε η Μ…