Ο καθηγητής της Φαρμακευτικής Παύλος Κορδοπάτης είναι ένας από τους πρώτους 150 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και ήρθε στην πόλη μας το φθινόπωρο του 1966. Εκτοτε έζησε όλες τις φάσεις και την εξέλιξη του Πανεπιστημίου ως σήμερα. Τις αναμνήσεις του από αυτά τα πρώτα βήματα και τη ζωή στην πόλη δημοσιεύουμε σήμερα.
Ο Παύλος Κορδοπάτης θυμάται:
«Οφείλουμε να μνημονεύσουμε εδώ ότι η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου με έδρα την Αθήνα ήταν το 1966 η ακόλουθη: Ιωάννης…